CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG - Ô TÔ TRƯỜNG LONG

CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG - Ô TÔ TRƯỜNG LONG

CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG - Ô TÔ TRƯỜNG LONG

"LUÔN TẠO RA SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÓ CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT"

"HINO TRƯỜNG LONG NHẬN CHỨNG CHỈ KTV HS3 HS4"

"TADANO - CẦN CẨU THƯƠNG HIỆU ĐẾN TỪ NHẬT BẢN"

"HINO TRƯỜNG LONG ĐẠT 4 GIẢI THƯỞNG HỘI THI TAY NGHỀ HINO TOÀN QUỐC"

"BEN SHINMAYWA - THƯƠNG HIỆU ĐẾN TỪ NHẬT BẢN"

"HINO TRƯỜNG LONG ĐƯỢC CHỌN VÀO TOP 20 THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG ĐẤT VIỆT"

(028) 3754 3188

(0270) 376 5555

(0236) 355 1988

Danh mục xe tải
Banner  danh mục sản phẩm
XE TẢI CẨU FC TỔNG TẢI 10.4 TẤN SERIES 500 EURO 4 LẮP CẨU NÂNG 3 TẤN
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải cẩu FC tổng tải 10.4 tấn- Hino 500 Series Euro4_0229/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 8.770 x 2.340 x 3.100
Kích thước thùng (mm) 6.120 x 2.340 x 575/...
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 5.123
Tổng trọng tải (Kg) 10.400
Tải trọng cho phép (Kg) 4.700
XE TẢI CẨU FC TỔNG TẢI 10.4 TẤN SERIES 500 EURO 4 LẮP CẨU NÂNG 3 TẤN
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI CẨU FG TỔNG TẢI 16 TẤN SERIES 500 EURO 4 LẮP CẨU NÂNG 5 TẤN
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải cẩu FG tổng tải 16T- Hino 500 Series Euro4_1662/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 10.690 x 2.500 x 3.650
Kích thước thùng (mm) 7.570 x 2.340 x 650
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 16.000
Tải trọng cho phép (Kg) 6.100
XE TẢI CẨU FG TỔNG TẢI 16 TẤN SERIES 500 EURO 4 LẮP CẨU NÂNG 5 TẤN
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI CẨU FL TỔNG TẢI  24 TẤN SERIES 500 EURO 4 LẮP CẨU NÂNG 3 TẤN
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải cẩu FL tổng tải 24 tấn- Hino 500 Series Euro4_2514/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 9.910 x 2.500 x 3.400
Kích thước thùng (mm) 6.940 x 2.340 x 650
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 24.000
Tải trọng cho phép (Kg) 13.700
XE TẢI CẨU FL TỔNG TẢI 24 TẤN SERIES 500 EURO 4 LẮP CẨU NÂNG 3 TẤN
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI CẨU FM TỔNG TẢI 24 TẤN SERIES 500 EURO 4 LẮP CẨU NÂNG 8 TẤN
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải cẩu FM tổng tải 24 tấn - Hino 500 Series Euro4_2384/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 11.680 x 2.500 x 3.700
Kích thước thùng (mm) 8.250 x 2.340 x 650
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 24.000
Tải trọng cho phép (Kg) 10.300
XE TẢI CẨU FM TỔNG TẢI 24 TẤN SERIES 500 EURO 4 LẮP CẨU NÂNG 8 TẤN
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE BEN BỬNG CHẾT FC TỔNG TẢI 10.4 TẤN SERIES 500  EURO 4
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe ben bửng chết FC tổng tải 10.4 tấn- Hino 500 Series Euro4_0605/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 5.720 x 2.290 x 2.490
Kích thước thùng (mm) ...........
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 5.123
Tổng trọng tải (Kg) 10.400
Tải trọng cho phép (Kg) 5.500
XE BEN BỬNG CHẾT FC TỔNG TẢI 10.4 TẤN SERIES 500 EURO 4
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE BỒN DẦU FL TỔNG TẢI 24 TẤN SERIES 500 EURO 4
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe bồn dầu FL tổng tải 24 tấn - Hino 500 Series_1671/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 9.730 x 2.490 x 3.380
Kích thước thùng (mm) .....
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 24.000
Tải trọng cho phép (Kg) 14.060
XE BỒN DẦU FL TỔNG TẢI 24 TẤN SERIES 500 EURO 4
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE BỒN TƯỚI CÂY RỬA ĐƯỜNG FC 6 KHỐI SERIES 500 EURO 4
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe bồn tưới cây rửa đường FC  - Hino 500 Series Euro4_......
Kích thước tổng thể (mm): 6.140 x 2.275 x 2.470
Kích thước thùng (mm) ............
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 5.123
Tổng trọng tải (Kg) 10.400
Tải trọng cho phép (Kg) 6.000
XE BỒN TƯỚI CÂY RỬA ĐƯỜNG FC 6 KHỐI SERIES 500 EURO 4
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE GIA CẦM FG TỔNG TẢI 15 TẤN SERIES 500 EURO4
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe cho gia cầm 15 tấn - Hino 500 Series Euro4_........./VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 9.555 x 2.500 x 3.570
Kích thước thùng (mm) ...............
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 15.375
Tải trọng cho phép (Kg) ...............
XE GIA CẦM FG TỔNG TẢI 15 TẤN SERIES 500 EURO4
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE BEN BỬNG MỞ FC TỔNG TẢI 10.4 TẤN SERIES 500 EURO 4
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe ben bửng mở FC tổng tải 10.4 tấn- Hino 500 Series Euro4_0492/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 5.660 x 2.290 x 2.470
Kích thước thùng (mm) 3. 350 x 2.020 x 650/....
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 5.123
Tổng trọng tải (Kg) 10.400
Tải trọng cho phép (Kg) 5.400
XE BEN BỬNG MỞ FC TỔNG TẢI 10.4 TẤN SERIES 500 EURO 4
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE ÉP RÁC FC TỔNG TẢI 10.4 TẤN SERIES 500 EURO 4
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe ép rác tổng tải 10.4 tấn- Hino 500 Series Euro4_1551/VAQ09-01/17-00
Kích thước tổng thể (mm): 6.615 x 2.290 x 2.925
Kích thước thùng (mm) 2.300 x 2.070 x 1.650
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 5.123
Tổng trọng tải (Kg) 10.400
Tải trọng cho phép (Kg) 4.300
XE ÉP RÁC FC TỔNG TẢI 10.4 TẤN SERIES 500 EURO 4
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE BEN BỬNG CHẾT FC TỔNG TẢI 11 TẤN SERIES 500 EURO 4
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe ben bửng mở FC tổng tải 11 tấn- Hino 500 Series Euro4_.../VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): ...
Kích thước thùng (mm) ...
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 5.123
Tổng trọng tải (Kg) 11.000
Tải trọng cho phép (Kg) ...
XE BEN BỬNG CHẾT FC TỔNG TẢI 11 TẤN SERIES 500 EURO 4
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI CẨU FL TỔNG TẢI 16 TẤN SERIES 500 EURO 4 LẮP CẨU NÂNG 6 TẤN
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải cẩu FL tổng tải 16T- Hino 500 Series Euro4_..../VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 10.690 x 2.500 x 3.650
Kích thước thùng (mm) 7.570 x 2.340 x 650
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 16.000
Tải trọng cho phép (Kg) 6.100
XE TẢI CẨU FL TỔNG TẢI 16 TẤN SERIES 500 EURO 4 LẮP CẨU NÂNG 6 TẤN
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI CẨU  TỔNG TẢI 11 TẤN SERIES 500 EURO 4 CẨU 3 TẤN
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải cẩu tổng tải 11 tấn - Hino 500 Series Euro 4 Cẩu 3 tấn
Kích thước tổng thể (mm): 8.770 x 2.500  x 3.140
Kích thước thùng (mm) 6.120 x 2.340 x 575
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 5.123
Tổng trọng tải (Kg) 11.000
Tải trọng cho phép (Kg) 5.200
XE TẢI CẨU TỔNG TẢI 11 TẤN SERIES 500 EURO 4 CẨU 3 TẤN
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết