!-- Google Tag Manager -->

Xe bồn Hino

Đại Lý Bán Xe bồn Hino

Danh Mục Xe Tải

"LUÔN TẠO RA SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÓ CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT"

Danh mục xe tải
Banner T072021
XE BỒN TƯỚI CÂY RỬA ĐƯỜNG FG 8 KHỐI SERIES 500 EURO 4
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe bồn tưới cây rửa đường FG  - Hino 500 Series Euro4_0549/VAQ09-01/19-00
Kích thước tổng thể (mm): 7.860 x 2.490 x 3.220
Kích thước thùng (mm) 4.500 x 1.950 x 1.200
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 16.000
Tải trọng cho phép (Kg) 8.100
XE BỒN TƯỚI CÂY RỬA ĐƯỜNG FG 8 KHỐI SERIES 500 EURO 4
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE BỒN DẦU TẢI 3 TẤN 5 - HINO XZU342LTKD3 (NHẬP KHẨU)
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe bồn dẩu tổng tải 8.250Kg - Hino XZU342LTKD3_......../VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): .........................
Kích thước thùng (mm) .........................
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 4.009
Tổng trọng tải (Kg) 8.250
Tải trọng cho phép (Kg) .........................
XE BỒN DẦU TẢI 3 TẤN 5 - HINO XZU342LTKD3 (NHẬP KHẨU)
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE BỒN DẦU FL TỔNG TẢI 24 TẤN SERIES 500 EURO 4
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe bồn dầu FL tổng tải 24 tấn - Hino 500 Series_1671/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 9.730 x 2.490 x 3.380
Kích thước thùng (mm) .....
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 24.000
Tải trọng cho phép (Kg) 14.060
XE BỒN DẦU FL TỔNG TẢI 24 TẤN SERIES 500 EURO 4
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE BỒN TƯỚI CÂY RỬA ĐƯỜNG FC 5 KHỐI 4 SERIES 500 EURO 4
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe bồn tưới cây rửa đường FC  - Hino 500 Series Euro4_0057/VAQ09-01/19-00
Kích thước tổng thể (mm): 6.225 x 2.290 x 2.780
Kích thước thùng (mm) 3.220 x 1.800 x 1.210
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 5.123
Tổng trọng tải (Kg) 10.400
Tải trọng cho phép (Kg) 5.400
XE BỒN TƯỚI CÂY RỬA ĐƯỜNG FC 5 KHỐI 4 SERIES 500 EURO 4
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE BỒN HINO 3 CHÂN 20 KHỐI 2 CẦU THẬT FM CHỞ XĂNG DẦU
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe bồn Hino 3 chân FM 20 khối 2 cầu thật - Hino 500 Series Euro4_.../VAQ09-../..-00
Kích thước tổng thể (mm): ...
Kích thước thùng (mm) ...
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 24.000
Tải trọng cho phép (Kg) ...
XE BỒN HINO 3 CHÂN 20 KHỐI 2 CẦU THẬT FM CHỞ XĂNG DẦU
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE BỒN CHỞ NƯỚC 2 CHÂN TẢI CHO PHÉP 5.400 KG
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe bồn chở nước  - Hino 500 Series Euro4_1617/VAQ09-01/20-00
Kích thước tổng thể (mm): 6.215 x 2.290 x 2.530
Kích thước thùng (mm) 3.220 x 1.800 x 1.200
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 5.123
Tổng trọng tải (Kg) 10.200
Tải trọng cho phép (Kg) 5.400
XE BỒN CHỞ NƯỚC 2 CHÂN TẢI CHO PHÉP 5.400 KG
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE BỒN HINO FG CHỞ XĂNG DẦU 10 KHỐI 2 CHÂN
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe bồn Hino FG 10 khối 2 chân - Hino 500 Series Euro4_.../VAQ09-01/...-00
Kích thước tổng thể (mm): ...
Kích thước thùng (mm) ...
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) ...
Tải trọng cho phép (Kg) ...
XE BỒN HINO FG CHỞ XĂNG DẦU 10 KHỐI 2 CHÂN
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết