!-- Google Tag Manager -->

Xe Ben Hino

Xe Ben Hino Chính Hãng

Danh Mục Xe ben Hino

"LUÔN TẠO RA SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÓ CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT"

Danh mục xe tải
Banner T072021
XE BEN HINO 4 TẤN 5, THÙNG 3 KHỐI 5 TỔNG TẢI 8T250
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe ben Hino 4T5 thùng 3 khối 5 bửng vát Dutro 300 - Hino XZU342LTKD3_2318/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 5.785 x 1.990 x 2.170
Kích thước thùng (mm) 3.550 x 1.830/1.630 x 560/440
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 4.009
Tổng trọng tải (Kg) 8.250
Tải trọng cho phép (Kg) 4.500
XE BEN HINO 4 TẤN 5, THÙNG 3 KHỐI 5 TỔNG TẢI 8T250
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE BEN HINO BỬNG MỞ DUTRO 300 TẢI 4 TẤN 5, THÙNG 3 KHỐI 5
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe ben Hino 4T5 bửng mở Dutro 300 - Hino XZU342LTKD3_0383/VAQ09-01/19-00
Kích thước tổng thể (mm): 5.785 x 1.950 x 2.155
Kích thước thùng (mm) 3.550 x 1.730 x 585
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 4.009
Tổng trọng tải (Kg) 8.250
Tải trọng cho phép (Kg) 4.400
XE BEN HINO BỬNG MỞ DUTRO 300 TẢI 4 TẤN 5, THÙNG 3 KHỐI 5
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE BEN HINO 6 TẤN BỬNG MỞ HINO 500 FC THÙNG 5 KHỐI
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe ben Hino 6 tấn 2 - bửng mở FC tổng tải 11 tấn- Hino 500 Series Euro4_0607/VAQ09-01/19-00
Kích thước tổng thể (mm): 5.690 x 2.290 x 2.470
Kích thước thùng (mm) 3. 350 x 2.020 x 710
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 5.123
Tổng trọng tải (Kg) 11.000
Tải trọng cho phép (Kg) 6.200
XE BEN HINO 6 TẤN BỬNG MỞ HINO 500 FC THÙNG 5 KHỐI
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE BEN BỬNG VÁT FC TẢI 6 TẤN - THÙNG 5 KHỐI SERIES 500 EURO 4
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe ben bửng vát FC tổng tải 11 tấn- Hino 500 Series Euro4_0500/VAQ09-01/19-00
Kích thước tổng thể (mm): 5.730 x 2.290 x 2.470
Kích thước thùng (mm) 3.350 x 2.020/1.820 x 715/595
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 5.123
Tổng trọng tải (Kg) 11.000
Tải trọng cho phép (Kg) 6.300
XE BEN BỬNG VÁT FC TẢI 6 TẤN - THÙNG 5 KHỐI SERIES 500 EURO 4
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE BEN 8 TẤN 5 HINO 2 CHÂN FG, THÙNG 6 KHỐI 7
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe ben Hino 8 tấn 5, thùng 6 khối 7 - Hino 500 Series Euro4_1458/VAQ09-01/19-00
Kích thước tổng thể (mm): 6.785 x 2.500 x 2.770
Kích thước thùng (mm) 4.150 x 2.300/2.000 x 715/565
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 16.000
Tải trọng cho phép (Kg) 8.500
XE BEN 8 TẤN 5 HINO 2 CHÂN FG, THÙNG 6 KHỐI 7
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE BEN HINO 10 KHỐI 3 CHÂN TẢI 13 TẤN 3 SERIES 500 EURO 4
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe ben Hino FM tải 13 tấn 3, thùng 10 khối- Hino 500 Series Euro4_0073/VAQ09-01/20-00
Kích thước tổng thể (mm): 7.750 x 2.500 x 3.085
Kích thước thùng (mm) 5.000 x 2.300/1.940 x 950/790
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 24.000
Tải trọng cho phép (Kg) 13.300
XE BEN HINO 10 KHỐI 3 CHÂN TẢI 13 TẤN 3 SERIES 500 EURO 4
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết