!-- Google Tag Manager -->

Xe Tải Cẩu Hino Chính Hãng

Xe Tải Hino Lắp Cẩu Tadano

Danh Mục Xe Tải Cẩu Hino

"LUÔN TẠO RA SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÓ CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT"

Danh mục xe tải
Banner T072021
XE TẢI HINO XZU730L GẮN CẨU TADANO 3 TẤN
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải cẩu Hino XZU730 kèm cần cẩu 3 tấn - Hino XZU730_..../VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): ......................
Kích thước thùng (mm) ..........................
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 4.009
Tổng trọng tải (Kg) 8.500
Tải trọng cho phép (Kg) ...........
XE TẢI HINO XZU730L GẮN CẨU TADANO 3 TẤN
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI CẨU HINO XZU720 KÈM CẦN CẨU 3 TẤN TỔNG TẢI 7.450KG
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải cẩu Hino XZU720 kèm cần cẩu 3 tấn - Hino XZU720_0792/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 7.100 x 2.190 x 3.030
Kích thước thùng (mm) 4.600 x 2.030 x 500
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 4.009
Tổng trọng tải (Kg) 7.450
Tải trọng cho phép (Kg) 2.490
XE TẢI CẨU HINO XZU720 KÈM CẦN CẨU 3 TẤN TỔNG TẢI 7.450KG
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI CẨU HINO FG TẢI 6 TẤN LẮP CẨU NÂNG 5 TẤN
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải cẩu Hino FG tải 6T- Hino 500 Series Euro4_1662/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 10.690 x 2.500 x 3.650
Kích thước thùng (mm) 7.570 x 2.340 x 650
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 16.000
Tải trọng cho phép (Kg) 6.100
XE TẢI CẨU HINO FG TẢI 6 TẤN LẮP CẨU NÂNG 5 TẤN
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI CẨU HINO FL 14 TẤN  LẮP CẨU TADANO 3 TẤN
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải cẩu Hino 14 tấn FL tổng tải 24 tấn- Hino 500 Series Euro4_2514/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 9.910 x 2.500 x 3.400
Kích thước thùng (mm) 6.940 x 2.340 x 650
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 24.000
Tải trọng cho phép (Kg) 13.700
XE TẢI CẨU HINO FL 14 TẤN LẮP CẨU TADANO 3 TẤN
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI CẨU HINO FM TẢI 10T LẮP CẨU NÂNG 8 TẤN
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải cẩu Hino FM 3 chân gắn cẩu Tadano ZR860 8 tấn - Hino 500 Series Euro4_2384/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 11.680 x 2.500 x 3.700
Kích thước thùng (mm) 8.250 x 2.340 x 650
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 24.000
Tải trọng cho phép (Kg) 10.300
XE TẢI CẨU HINO FM TẢI 10T LẮP CẨU NÂNG 8 TẤN
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI CẨU HINO 3 TẤN 5 XZU342L KÈM CẦN CẨU 3 TẤN
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải cẩu XZU342L kèm cần cẩu 3 tấn - Hino XZU342L - 1502/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 6.155 x 1.990 x 3.500
Kích thước thùng (mm) 3.700 x 1.830 x 500
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 4.009
Tổng trọng tải (Kg) 8.250
Tải trọng cho phép (Kg) 3.500
XE TẢI CẨU HINO 3 TẤN 5 XZU342L KÈM CẦN CẨU 3 TẤN
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI CẨU HINO FL TẢI 13 TẤN GẮN CẨU NÂNG 6 TẤN
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải cẩu Hino FL tổng tải 24T gắn cẩu Tadano- Hino 500 Series Euro4_0706/VAQ09-01/19-00
Kích thước tổng thể (mm): 11.610 x 2.500 x 3.670
Kích thước thùng (mm) 8.500 x 2.340 x 650
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 24.000
Tải trọng cho phép (Kg) 12.750
XE TẢI CẨU HINO FL TẢI 13 TẤN GẮN CẨU NÂNG 6 TẤN
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI CẨU HINO 5 TẤN GẮN CẨU 3 TẤN
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải cẩu tải 5 tấn - Hino 500 Series Euro 4 Cẩu 3 tấn_ 0560/VAQ09-01/19-00
Kích thước tổng thể (mm): 8.770 x 2.500  x 3.150
Kích thước thùng (mm) 6.120 x 2.340 x 575
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 5.123
Tổng trọng tải (Kg) 11.000
Tải trọng cho phép (Kg) 5.200
XE TẢI CẨU HINO 5 TẤN GẮN CẨU 3 TẤN
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI CẨU TỰ HÀNH 8 TẤN GẮN CẨU TADANO ZT500
Tên sản phẩm, ký hiệu: Xe tải cẩu 8 tấn Hino FG - Hino 500 Series Euro4_1662/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 10.690 x 2.500 x 3.650
Kích thước thùng (mm) 7.570 x 2.340 x 650
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 16.000
Tải trọng cho phép (Kg) 8.000
XE TẢI CẨU TỰ HÀNH 8 TẤN GẮN CẨU TADANO ZT500
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI CẨU HINO 3 CHÂN 2 CẦU THẬT FM - CẦN CẨU TADANO 15 TẤN
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải cẩu Hino FM 3 chân gắn cẩu Tadano 15 tấn - Hino 500 Series Euro4_0765/VAQ09-01/20-00
Kích thước tổng thể (mm): 11.680 x 2.500 x 3.700
Kích thước thùng (mm) 7.650 x 2.340 x 650
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 24.000
Tải trọng cho phép (Kg) 8.400
XE TẢI CẨU HINO 3 CHÂN 2 CẦU THẬT FM - CẦN CẨU TADANO 15 TẤN
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết