!-- Google Tag Manager -->

Xe Tải Mui Bạt Hino

Đại Lý Bán Xe Tải Mui Bạt

Danh Mục Xe Tải

"LUÔN TẠO RA SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÓ CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT"

Danh mục xe tải
Banner T072021
XE TẢI MUI BẠT DƯỚI 5 TẤN BỬNG NHÔM
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải mui bạt bửng nhôm 4.65 tấn - Hino XZU730_0637/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 7.560 x 2.190 x 3.090
Kích thước thùng (mm) 5.700 x 2.030 x 645/1.960
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 4.009
Tổng trọng tải (Kg) 8.500
Tải trọng cho phép (Kg) 4.650
XE TẢI MUI BẠT DƯỚI 5 TẤN BỬNG NHÔM
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI MUI BẠT 5 TẤN BỬNG INOX
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải mui bạt bửng inox 4.8 tấn - Hino XZU342LTKD3_2570/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 6.250 x 1.990 x 2.980
Kích thước thùng (mm) 4.480 x 1.830 x 645/1850
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 4.009
Tổng trọng tải (Kg) 8.250
Tải trọng cho phép (Kg) 4.800
XE TẢI MUI BẠT 5 TẤN BỬNG INOX
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI MUI BẠT 6 TẤN 2 CHÂN BỬNG NHÔM
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải mui bạt bửng nhôm 11 tấn - Hino 500 Series Euro4
Kích thước tổng thể (mm): 8.580 x 2.400 x 3.250
Kích thước thùng (mm) 6.650 x 2.240 x 645/2060
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 5.123
Tổng trọng tải (Kg) 11.000
Tải trọng cho phép (Kg) 6.250
XE TẢI MUI BẠT 6 TẤN 2 CHÂN BỬNG NHÔM
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI MUI BẠT 2 CHÂN 8 TẤN BỬNG NHÔM
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải mui bạt bửng nhôm 8 tấn - Hino 500 Series Euro4_1916/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 9.555 x 2.500 x 3.570
Kích thước thùng (mm) 7.270 x 2.340 x 800/2150
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 15.375
Tải trọng cho phép (Kg) 8.000
XE TẢI MUI BẠT 2 CHÂN 8 TẤN BỬNG NHÔM
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI MUI BẠT FL 3 CHÂN 14 TẤN 2
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải mui bạt 3 chân FL tải 14T2 - Hino 500 Series Euro4_1108/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 11.605 x 2.500 x 3.560
Kích thước thùng (mm) 9.300 x 2.340 x 800/2.150
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 24.000
Tải trọng cho phép (Kg) 14.250
XE TẢI MUI BẠT FL 3 CHÂN 14 TẤN 2
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI MUI BẠT 3 CHÂN FL TẢI 14T9
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải mui bạt 3 chân tải 14 tấn 9 - Hino 500 Series Euro4_1004/VAQ09-01/19-00
Kích thước tổng thể (mm): 10.045 x 2.500 x 3.560
Kích thước thùng (mm) 7.750 x 2.340 x 800/2.150
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 24.000
Tải trọng cho phép (Kg) 14.900
XE TẢI MUI BẠT 3 CHÂN FL TẢI 14T9
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI MUI BẠT 5 TẤN HINO 300 SERIES XZU 730
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải mui bạt bửng nhôm 4.5 tấn - Hino XZU730_1782/VAQ09-01/20-00
Kích thước tổng thể (mm): 7.565 x 2.190 x 3.090
Kích thước thùng (mm) 5.700 x 2.080 x 800/1.960
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 4.009
Tổng trọng tải (Kg) 8.500
Tải trọng cho phép (Kg) 4.550
XE TẢI MUI BẠT 5 TẤN HINO 300 SERIES XZU 730
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI MUI BẠT 6 TẤN 2 CHÂN BỬNG INOX
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải mui bạt bửng inox 11 tấn - Hino 500 Series Euro4
Kích thước tổng thể (mm): 8.580 x 2.400 x 3.250
Kích thước thùng (mm) 6.650 x 2.240 x 645/2060
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 5.123
Tổng trọng tải (Kg) 11.000
Tải trọng cho phép (Kg) 6.250
XE TẢI MUI BẠT 6 TẤN 2 CHÂN BỬNG INOX
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI MUI BẠT 15 TẤN 3 CHÂN FL
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải mui bạt 15 tấn 3 chân - Hino 500 Series Euro4_1148/VAQ09-01/19-00
Kích thước tổng thể (mm): 11.640 x 2.500 x 3.560
Kích thước thùng (mm) 9.360 x 2.340 x 800/2.150
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 24.000
Tải trọng cho phép (Kg) 15.000
XE TẢI MUI BẠT 15 TẤN 3 CHÂN FL
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI MUI BẠT HINO 500 SERIES TẢI 7 TẤN THÙNG DÀI 10M
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải mui bạt bửng nhôm 7 tấn 2  - Hino 500 Series Euro4_1672/VAQ09-01/20-00
Kích thước tổng thể (mm): 12.200 x 2.500 x 3.560
Kích thước thùng (mm) 9.960 x 2.340 x 800/2.150
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 15.200
Tải trọng cho phép (Kg) 7.200
XE TẢI MUI BẠT HINO 500 SERIES TẢI 7 TẤN THÙNG DÀI 10M
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết