!-- Google Tag Manager -->

Xe Tải Thùng Kín Hino

Đại Lý Xe Tải Thùng Kín

Xe tải thùng kín

"LUÔN TẠO RA SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÓ CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT"

Danh mục xe tải
Banner T072021
XE TẢI THÙNG KÍN 3 CHÂN FL TẢI 14 TẤN SERIES 500 EURO 4
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kín 3 chân FL tải 14 tấn - Hino 500 Series Euro4_2452/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 11.640 x 2.500 x 3.735
Kích thước thùng (mm) 9.360 x 2.350 x 2.330
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 24.000
Tải trọng cho phép (Kg) 14.000
XE TẢI THÙNG KÍN 3 CHÂN FL TẢI 14 TẤN SERIES 500 EURO 4
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI THÙNG KÍN 3 CỬA 11 TẤN SERIES 500 EURO4
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kín 3 cửa 11 tấn - Hino 500 Series Euro4- 0433/VAQ09-01/19-00
Kích thước tổng thể (mm): 8.595 x 2.450 x 3.220
Kích thước thùng (mm) 6.650 x 2.300 x 2.060
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 5.123
Tổng trọng tải (Kg) 11.000
Tải trọng cho phép (Kg) 6.100
XE TẢI THÙNG KÍN 3 CỬA 11 TẤN SERIES 500 EURO4
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI THÙNG KÍN 2 CHÂN FG 7- 8 TẤN SERIES 500 EURO 4
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kín tổng tải 15.3 tấn - Hino 500 Series Euro4_2114/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 9.555 x 2.500 x 3.720
Kích thước thùng (mm) 7.270 x 2.350 x 2.320
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 15.300
Tải trọng cho phép (Kg) 7.700
XE TẢI THÙNG KÍN 2 CHÂN FG 7- 8 TẤN SERIES 500 EURO 4
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI THÙNG KÍN DƯỚI 2 TẤN HINO XZU650
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kín inox 1.6 tấn - Hino XZU650_2129/VAQ09-01/08-00
Kích thước tổng thể (mm): 6.285 x 1.880 x 2.830
Kích thước thùng (mm) 4.570 x 1.720 x 1.780
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 4.009
Tổng trọng tải (Kg) 4.875
Tải trọng cho phép (Kg) 1.650
XE TẢI THÙNG KÍN DƯỚI 2 TẤN HINO XZU650
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI THÙNG KÍN 3-5 TẤN HINO XZU720
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kín tổng tải 7.5T- Hino XZU720_1716VAQ09-01/16-00
Kích thước tổng thể (mm): 7.040 x 2.190 x 3.055
Kích thước thùng (mm) 5.200 x 2.050 x 1.890
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 4.009
Tổng trọng tải (Kg) 7.500
Tải trọng cho phép (Kg) 3.490
XE TẢI THÙNG KÍN 3-5 TẤN HINO XZU720
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI THÙNG KÍN DƯỚI 5 TẤN HINO XZU730
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kín inox tổng tải 8.5T- Hino XZU730_2167/VAQ09-01/08-00
Kích thước tổng thể (mm): 7.585 x 2.190 x 3.100
Kích thước thùng (mm) 5.700 x 2.050 x 1.960
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 4.009
Tổng trọng tải (Kg) 8.500
Tải trọng cho phép (Kg) 4.500
XE TẢI THÙNG KÍN DƯỚI 5 TẤN HINO XZU730
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI THÙNG KÍN 7-3 TẤN 2 CHÂN 3 CỬA TỔNG TẢI 15 TẤN SERIES 500 EURO4
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kính vách Alu 7,35 tấn - Hino 500 Series Euro4_2288/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 10.915 x 2.500 x 3.715
Kích thước thùng (mm) 8.620 x 2.350 x 2.320
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 15.250
Tải trọng cho phép (Kg) 7.350
XE TẢI THÙNG KÍN 7-3 TẤN 2 CHÂN 3 CỬA TỔNG TẢI 15 TẤN SERIES 500 EURO4
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI THÙNG KÍN 3 CHÂN FL TẢI 24 TẤN SERIES 500 EURO 4
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kín tải 24 tấn - Hino 500 Series Euro4_2452/VAQ09-01/18-00
Kích thước tổng thể (mm): 11.640 x 2.500 x 3.735
Kích thước thùng (mm) 9.360 x 2.350 x 2.330
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 24.000
Tải trọng cho phép (Kg) 14.100
XE TẢI THÙNG KÍN 3 CHÂN FL TẢI 24 TẤN SERIES 500 EURO 4
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI THÙNG CÁNH DƠI FG TẢI CHO PHÉP 7 - 8 TẤN SERIES 500 EURO 4
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng cánh dơi tổng tải 15.5 tấn - Hino 500 Series Euro4_0883/VAQ09-01/19-00
Kích thước tổng thể (mm): 9.330 x 2.500 x 3.760
Kích thước thùng (mm) 7.000 x 2.340 x 2.320
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 15.500
Tải trọng cho phép (Kg) 7.300
XE TẢI THÙNG CÁNH DƠI FG TẢI CHO PHÉP 7 - 8 TẤN SERIES 500 EURO 4
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI THÙNG KÍN VÁCH ALU XZU342L TẢI CHO PHÉP DƯỚI 5 TẤN
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kín vách alu XZU342L tổng tải 8.250 tấn - 0641/VAQ09-01/19-00
Kích thước tổng thể (mm): 6.250 x 1.990 x 2.980
Kích thước thùng (mm) 4.480 x 1.850 x 1.850
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 4.009
Tổng trọng tải (Kg) 8.250
Tải trọng cho phép (Kg) 4.750
XE TẢI THÙNG KÍN VÁCH ALU XZU342L TẢI CHO PHÉP DƯỚI 5 TẤN
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI THÙNG KÍN CỬA LÙA 3 CHÂN FL TẢI 13 TẤN SERIES 500 EURO 4
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kín cửa lùa 3 chân FL tải 13 tấn - Hino 500 Series Euro4_0898/VAQ09-01/19-00
Kích thước tổng thể (mm): 11.640 x 2.500 x 3.810
Kích thước thùng (mm) 9.350 x 2.300 x 2.330
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 24.000
Tải trọng cho phép (Kg) 13.150
XE TẢI THÙNG KÍN CỬA LÙA 3 CHÂN FL TẢI 13 TẤN SERIES 500 EURO 4
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI THÙNG CÁNH DƠI 3 CHÂN FL TẢI 13 TẤN SERIES 500 EURO 4
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng cánh dơi 3 chân FL tải 13 tấn - Hino 500 Series Euro4_0185/VAQ09-01/20-00
Kích thước tổng thể (mm): 11.640 x 2.500 x 3.780
Kích thước thùng (mm) 9.340 x 2.400 x 2.330
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 24.000
Tải trọng cho phép (Kg) 12.800
XE TẢI THÙNG CÁNH DƠI 3 CHÂN FL TẢI 13 TẤN SERIES 500 EURO 4
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI THÙNG KÍN 6-8 TẤN THÙNG DÀI 10M SERIES 500 EURO 4
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kín 6 tấn 8 tổng tải 15.2 tấn - Hino 500 Series Euro4_1609/VAQ09-01/20-00
Kích thước tổng thể (mm): 12.200 x 2.500 x 3.700
Kích thước thùng (mm) 9.960 x 2.350 x 2.320
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 15.200
Tải trọng cho phép (Kg) 6.800
XE TẢI THÙNG KÍN 6-8 TẤN THÙNG DÀI 10M SERIES 500 EURO 4
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI THÙNG KÍN 2 CHÂN TẢI 7 TẤN THÙNG DÀI 10M SERIES 500 EURO 4
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kín 7T1 tổng tải 15.2 tấn - Hino 500 Series Euro4_1627/VAQ09-01/20-00
Kích thước tổng thể (mm): 12.200 x 2.500 x 3.700
Kích thước thùng (mm) 9.960 x 2.350 x 2.320
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 15.200
Tải trọng cho phép (Kg) 7.100
XE TẢI THÙNG KÍN 2 CHÂN TẢI 7 TẤN THÙNG DÀI 10M SERIES 500 EURO 4
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI THÙNG KÍN 5 TẤN HINO 300 SERIES XZU 720 2021
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kín 3 cửa 5 tấn - Hino XZU720_0643/VAQ09-01/19-00
Kích thước tổng thể (mm): 7.120 x 2.190 x 3.000
Kích thước thùng (mm) 5.240 x 2.050 x 1.890
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 4.009
Tổng trọng tải (Kg) 7.500
Tải trọng cho phép (Kg) 4.950
XE TẢI THÙNG KÍN 5 TẤN HINO 300 SERIES XZU 720 2021
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết
XE TẢI THÙNG KÍN THÙNG DÀI 10M TẢI 6 TẤN 8
Tên sản phẩm, ký hiệu:  Xe tải thùng kín 6 tấn 8 tổng tải 15.2 tấn - Hino 500 Series Euro4_1192/VAQ09-01/21-00
Kích thước tổng thể (mm): 12.200 x 2.500 x 3.700
Kích thước thùng (mm) 9.960 x 2.350 x 2.320
Số người cho phép chở (Người) 03
Thể tích động cơ (cc) 7.684
Tổng trọng tải (Kg) 15.200
Tải trọng cho phép (Kg) 6.800
XE TẢI THÙNG KÍN THÙNG DÀI 10M TẢI 6 TẤN 8
Giá: Vui lòng liên hệ
Xem chi tiết